طلاپیشه

آموزش طلا و جواهرسازی طلاپیشه

آموزش طلا و جواهرسازی حرفه‌ای و گام به گام - مجازی - رایگان- حضوری

آموزش طلا و جواهرسازی طلاپیشه

زیر شاخه‌های صنعت طلا و جواهرسازی

بازار کار طلاسازی

بازار کار طلاسازی

فراگیری نزد استادکار ماهر به شرط انتقال تجربه به زمانی در حدود دو سال کاری نیاز دارد و قراگیری در آموزشگاه‌های طلا و جواهرسازی در حدود یک سال

Loading...